George de Hevesy (1885-1966)

Người được giải thưởng Nobel sinh ra ở Hungary, nhà phát triển các chất đánh dấu phóng xạ.

Erwin Schrödinger (1887 đến1961)

Nhà vật lý người Áo, một nhân vật có ảnh hưởng của cơ học lượng tử

Added to your cart.