Hồ đỏ (Rumani)

Hồ được hình thành là kết quả của một vụ lở đất. Thân cây đứng vẫn còn từ rừng cũ.

Added to your cart.